KLANG søger ny kunstnerisk leder pr. 1. august 2022

1/6 2022

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival søger ny kunstnerisk leder pr. 1. august

KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival er Danmarks største festival for samtidsmusik, partitur- og kunstmusik. Siden 2009 har KLANG været en fast bastion i dansk kulturliv. KLANG brænder for at gøre ny musik relevant for et bredt, nysgerrigt publikum og arbejder i høj grad på et fundament af samarbejder med en lang række centrale musik- og kulturinstitutioner i København, Danmark og internationalt.

Se mere om festivalen på www.klang.dk

Med reference til bestyrelsen søger KLANG nu en kunstnerisk leder, der i tæt samarbejde med festivalens administrative leder og organisationen kan kuratere, programlægge og videreudvikle KLANG.
Som kunstnerisk leder af KLANG får du mulighed for at afstikke kursen for festivalen de kommende år, realisere dine kunstneriske idéer, udvikle eksisterende og bygge nye samarbejdsrelationer og frem for alt: bestemme indhold og formater, der får musikken vi brænder for ud til publikum på meningsfulde måder.
Vi ser frem til at du i ansøgningen kaster bolde op i luften mht. festivalens nuværende indhold og rammer – vi er åbne over for visioner og ambitioner, der rokker ved det nuværende og foreslår nyt. Vi forestiller os samtidigt at der tages udgangspunkt i den position og profil som KLANG har oparbejdet gennem årene.
Som udgangspunkt er stillingen en deltids stilling, hvor du i høj grad har mulighed for at præge hvordan du udfylder rollen.

Om jobbet

Som kunstnerisk leder af KLANG er det din opgave bestemmer festivalens kunstneriske indhold og format.
Du videreudvikler festivalen som en samfundsrelevant kulturinstitution for partiturmusikken. Du driver KLANGS kunstneriske samarbejder og har ansvar for festivalens netværk i København, nationalt og internationalt.
KLANGs organisation består pt af tre faste medarbejdere: den daglige leder, en kunstnerisk leder samt en festivalproducent. Hertil kommer en række projektansatte.

Dine ansvarsområder er bl.a.:
• Overordnet kunstnerisk vision og ambition for KLANG
• Kuratering og konkret programlægning
• Initiering og vedligeholdelse af kunstneriske samarbejder
• Fondskontakter
• Samarbejde med den daglige leder, herunder om indgåelse af kontrakter med kunsterne samt udarbejdelse af fondsstrategi
• Rapportering til bestyrelsen

Om dig

Du har solidt kendskab til samtids- og partiturmusik nationalt og internationalt. Du har en stærk kunstnerisk vision og ambition og erfaring med at realisere din kunstneriske idé i praksis.
Du er samarbejdende, kommunikerende og god til at finde win-win-scenarier og tænke kreativt. Du har et solidt netværk nationalt og internationalt. Du er ansvarsbevidst og har forståelse for nødvendigheden af struktur i arbejdsgangene, når det handler om administration og produktion.

For at lykkes i stillingen er det afgørende, at du kan fungere i et nært samspil med festivalens daglige leder, samt at du vil virke som en ambassadør for festivalen og samtidsmusikkens rolle i samfundet.
Det er endvidere en fordel, at du er optaget af eller har konkrete erfaringer med kultur- og festivalarbejde samt musik-/kulturpolitik på området.

Praktik

Stillingen er en deltidsstilling – for nuværende svarende til 1/3 fuldtidsstilling. Der må forventes merarbejde i forbindelse med afvikling af festivalaktiviteter. Løn forhandles efter aftale med bestyrelsen, hvoraf en del af lønnen vil være resultatafhængig.

Klang 2022 afvikles i år i perioden 9. juni til 18. juni.

Ansøgning

Ansøgningen sendes senest den 21. juni 2022 til job@klang.dk. Samtaler afholdes i uge 26/27.
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til bestyrelsesformand, Martin Malmgreen på telefon 26147911.

Program