Kl.18.00 i Fælledparken: KLANGs officielle åbning med Lars Kyndes pulsejet-motorer & sækkepibe

Kl.18.00 i Fælledparken: KLANGs officielle åbning med Lars Kyndes pulsejet-motorer & sækkepibe
Kl.18.00 i Fælledparken: KLANGs officielle åbning med Lars Kyndes pulsejet-motorer & sækkepibe


Pulsejet Symphony // Lars Kynde og Illutron

KLANG møder komponist Lars Kynde til en snak om værket Pulsejet Symphony (2016) – et samarbejdsprojekt med den danske kunstnergruppe Illutron.
”Pulsejet Symphony er et værk for sækkepibe og pulsejet, der skal opføres d. 11. juni under KLANG festival 2016, og som kommer til at foregå i Fælledparken (Østerbro).”
 

Lars Kynde forklarer nærmere, hvordan de bruger pulsejet raketmotorer som instrument.
 

”Hvis man bruger raketmotorerne som instrumenter, hvilket ikke er så normalt, så har de en ret primitiv og grov karakter, der på en vis måde er meget lig sækkepiben, som har en melodibærende pibe, der går fremad og så de tre dronehorn, som går bagud og op over skulderen på musikeren, og som hver især kun har én tone. På samme måde har hver af de her pulsejet raketmotorer én tone hver, og ligesom sækkepiben vil vi have tre af dem stående i parken, så det på en måde er en forstørrelse af hele sækkepiben. Altså parken bliver en slags kæmpestor forstørrelse af hele sækkepiben med de der dronepiber fordelt udover meget stor afstand.”
 

Kynde forklarer endvidere, at en af grundene til den meget store afstand hænger sammen med den meget kraftige lydkvalitet. Når man spiller over store afstande vil der på grund af lydens relativt langsomme bevægelse gennem luft ske en forsinkelse mellem instrumenterne. Hvis man spiller en rytme sammen, vil den ene rytme blive forsinket i forhold til den anden rytme og omvendt alene på grund af afstanden.
 

”Det betyder, at hvis man spiller med en afstand på 340 meter fra hinanden, så vil man først høre sin medspiller et sekund efter, vedkommende har spillet. Hvis man prøver at spille på samme tid, så vil det tage to sekunder, inden lyden er nået tilbage til den, som først spillede den. På den måde vil alle rytmer blive fuldstændig forandret af afstanden. Og publikum som står et sted i parken i forhold til instrumenterne vil høre dem meget forskelligt alt efter deres lytteposition.”
 

Kynde fortæller, hvordan han længe har haft et ønske om at lave et værk, som bruger lydhastighedens distorsion med publikums lyttepunkt som udgangspunkt. Således at hvis man står på ét bestemt punkt, vil man kun høre rytmerne, som de er tiltænkt. Og hvis man står på et hvilket som helst andet punkt, så vil man høre dem forvrænget. Kynde lader sig her inspirere af den visuelle verden og begrebet anamorfose. Når anamorfosen er tegnet således, at den giver det rigtige billede ved at betragtes fra ét bestemt standpunkt. Fra alle andre punkter syntes billedet fortrukket eller forvrænget. På samme måde er der en parallel til den lydlige anamorfose, idet at man skal stå på et bestemt punkt for at kunne høre rytmen.
 

Hvor langt er du i processen lige nu?
 

”Som det skrider frem nu, har jeg prøvet at lave en lille etude med nogle forskellige rytmer og fundet ud af, at det er mere interessant at have adskillige punkter rundt om, hvor rytmen på en eller anden måde går i fase med hinanden og harmonerer. Men at de harmonerer på forskellige måder alt efter, hvor man står henne. Hvis man kan ramme tempo og placering helt præcist i forhold til lyttepunkterne, så ville det være utroligt smukt.”
 

Spiller vejrforhold også en rolle i værket?
 

”Der er meget, der spiller ind. Lydens hastighed ændrer sig i forhold til temperaturen, og vinden vil også have en kraftig indflydelse. Fugtighedsforhold kan også spille ind på lydens hastighed og dens retning samt hvor kraftig man hører den forskellige steder.”
 

I ved faktisk ikke helt, hvordan det bliver, før det sker?
 

”Nej. Det er et meget steds- og vejrs- og altingsspecifikt værk, så derfor findes det ikke, før det findes.”
 

Du samarbejder med kunstnergruppen Illutron. Hvordan fandt I ud af at lave det her værk sammen?
 

”Pulsejetmotorerne er ikke mine. Det er et instrument, Illutron har arbejdet med. Pulsejet raketmotorer har eksisteret i mange år, men det at bruge dem som instrument, var deres ide. De spurgte så mig, om jeg havde lyst til at lave et musikværk, som brugte pulsejetmotorer som instrument. Instrumentet er i øvrigt stadig under udarbejdelse. Vi arbejder nu på at udvikle klangen for at se, hvordan forskellige rørlængder og forskellige rørudformninger kan ændre klangen. Der er i den grad tale om et fælles værk, idet instrumentets muligheder er så afgørende for kompositionen.”


Hvordan er det at arbejde med et værk, der bruger pulsejet raketmotorer som musikinstrumenter?
 

”Jeg synes, det er spændende og opløftende, at musikken får en rummelighed på den måde, som den gør. Musikken er så afhængig af rummet, at selv de mindste forandringer i rummet, vil have en stor betydning for musikken. De er fuldstændige afhængige af hinanden, både i stor skala i forhold til Fælledparken med det store, åbne område og de omkringliggende bygninger som Frimurerlogen, Rigshospitalet og Teliaparken med de meget lige mure, som giver et regulært ekko, der kan indarbejdes i kompositionen men også i mindre skalaer indeni hvert instrument. Selve den rummelige udarbejdning af instrumentet har en helt naturlig indvirkning på klangen. På den måde er værket både en udforskning af rum i stor skala og i lille skala med klangen som afgørende parameter.”
 

KLANG følger processen på sidelinjen og vil løbende opdatere på projektet…

 

 

Lars Kynde er uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2007 samt Master of Music fra ArtScience departementet på The Royal Conservatoire and Royal Academy of Art, Holland i 2010. Lars Kyndes værker er stærkt konceptuelle og involverer ofte selvbyggede instrumenter. Lars’ musik udforsker sanserne og sprænger altid de konventionelle rammer for musikforståelse ved at inddrage f.eks. syns- og smagssansen i musikoplevelsen.
Yderligere info kan ses på larskynde.dk
 

Kunstnergruppen Illutrons kunstnere samarbejder om at drive kunstskibet Illutron – et flydende kulturhus, samt værksted og event-platform for installationskunst, musik, ild, lys, dans mm. Christian Liljedahl, Schack Lindemann og Tobias Lukassen er alle erfarne kunstnere med baggrunde som bl.a. computerkonsulenter og ingeniører. Til sammen har de mange års erfaring med at bygge og drive komplicerede maskiner og interaktive kunstobjekter.
Yderligere info på illutron.dk og christian.liljedahl.dk