Sidste KLANG-festival for Christian Winther Christensen

1/6 2022

Christian Winter Christensen stopper efter 10 år som kunstnerisk leder for KLANG.

Opera, hvor blækket endnu er vådt, moderne operaklassikere præsenteret mellem skiftespor, nykomponeret musik for kendere, nykomponeret musik for nye lyttere, musik der er 50 år gammel, men lyder som om den kommer fra i morgen, Livgardens Musikkorps der marcherer til helt friske toner, musik på vand, musik i mørke, musik der lyser.

I de år KLANG-Festival har haft Christian Winther Christensen som leder, har vi ikke kedet os et sekund. Alt kan ske, alt er sket og som publikum har vi uforfærdede fulgt lederen gennem den ny musiks vilde skove. Nu er det hans sidste festival og han overlader rorpinden til nye kræfter.

Vildskaben og nysgerrigheden er i Christian Winther Christensens tilfælde hægtet sammen med et indgående kendskab til, hvordan det nationale og det internationale musikliv ånder og udvikler sig. På den måde har festivalen været sikret en kant og en dybde i sit fokus på den nyskrevne partiturmusik.

Bestyrelsesformand Martin Malmgreen udtaler:
“At have Christian Winther Christensen i front for KLANG-Festival har i alle årene givet en god blanding af fuldstændig tryghed og den positive spænding der opstår, når man ikke ved, hvad man kan forvente af de endnu ikke udsprungne planer man bliver forelagt. År efter år har vi oplevet, hvordan de mange ideer er endt med at blomstre vildt og frugtbart, og hvordan festivalen løbende har fornyet sig og udviklet sig til den vigtige platform for samtidsmusikken, som den er i dag.

Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen rette en stor tak til Christian for hans store indsats for festivalen gennem årene, herunder ideerne, den store viden og det uudslukkelige engagement for at udbrede samtidsmusikken til et stadigt større og nysgerrigt publikum.”

Siden 2012 har Christian Winther Christensen stået som en af Klang Festivals kunstneriske ledere. Gennem årene har han sikret høj kunstnerisk kvalitet, nærhed til kernen af repertoiret “nyskreven partiturmusik”, og har stået som garant for, at festivalen har fastholdt sin position som helt uundgåelig i det musikalske landskab i København, i Danmark og internationalt.

Selv siger Christian Winther Christensen ”I de oprindeligt syv, nu ti dage som festivalen varer, har ambitionen været at lade KLANG forene den danske og den internationale scene, at skabe et sted, hvor danske ensembler og komponister kan lave større projekter og så at give publikum mulighed for at høre noget af det udefra, der ikke ellers bliver programsat herhjemme. Og på den måde at gøre KLANG til et uomgængeligt sted for den ny musiks publikum.”

Oplev den afgående kunstneriske leder i en samtale før åbningskoncerten i årets KLANG Festival d. 9. juni 2022 i Den Sorte Diamant kl. 19.00.

 

 

Program