Foto: Hipermania

En undersøgelse af støj

Michael Hope: How Not to Shout

Den Sorte Diamant

1/6 2023, 19:15

Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København K

Gratis entre

I performanceværket How Not to Shout undersøger komponisten Michael Hope forskellige former for støj. Gennem tre satser skrevet specifikt til Det Kongelige Bibliotek – et rum med en iboende forventning om stilhed – undersøger værket støjens fysiske, æstetiske, visuelle, følelsesmæssige, energimæssige, men altid lydløse manifestationer.

I den første sats, maeLstroM, er Hope en dirigent, der leder et imaginært, tavst orkester: Han forbereder ensemblet og giver musikerne en række dramatiske optakter inden tavse, men kaotiske stik og fagter akkumuleres med større og større kompleksitet indtil de når et fysisk bristepunkt.

I anden sats, Classified, finder Hope frem til en iboende musikalitet i noget så tørt som en livekommentators mumlende stemme: Classified er en hvirvelvind af de forskellige personaer, der bebor performerens selvanalytiske og selvkritiske stemme, og som konstant antager forskellige former mens de hysterisk, men næsten uhørligt kommenterer deres egen præstation akkompagneret af BBC's fodboldresultater fra 1990'erne.

NICE FACE, værkets sidste sats, er inspireret af forskningsartiklen "Dimorphous Expressions of Positive Emotion: Displays of Both Care and Aggression in Response to Cute Stimuli". Hviskende med en blanding af blidhed og aggression vurderer Hope i enstavelsesord værdien af forskellige nuttede dyr, der bliver vist på et diasshow, i et desperat forsøg på at give udtryk for den overvældende nuttethed uden at bryde bibliotekets krav om stilhed. Hvor meget støj kan man lave uden lyd? Temmelig meget, viser det sig.


Program

Michael Hope: How Not to Shout (uropførelse)

Varighed 15 min. 

Værket er en bestilling af KLANG og er støttet af Dansk Komponistforening og KODA kultur


Biografier

Michael HopeProgram