Aurehøj Gymnasium spiller på hjemmebyggede instrumenter

Fanatisk Fantasi

KU.BE

30/5 2021, 12:00

Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg

Billetter

Orkesterværk for hjemmebyggede brætcitere, ballonblæsere, slagrør, litofoner, glissandofløjter, bike-bike m.m.

1.g fra Aurehøj Gymnasium under ledelse af Merete Wendler spiller uddrag af værket, som er blevet til på bestilling af musiketnolog Eva Fock.

Eva Fock har i flere år lavet projekter med børn og unge, hvor de bygger deres egne instrumenter. Fock henter inspiration i instrumenter fra musikkulturer i hele verden og har skabt sig en unik samling af hjemmebyggede instrumenter.

Også Lars Kynde skaber nye instrumenter og musikinstallationer som en del af sin kompositionsproces for på den måde at lade sig inspirere af de nye former, der udspringer af vekselvirkningen mellem instrumentdesign og komposition. I dette værk tager Kynde dog udgangspunkt i Eva Focks særlige instrumentarium, og værket er formet ud fra disse instrumenters særlige udtryksmuligheder.


Program 

Lars Kynde: Fanatisk Fantasi – UROPFØRELSE*

---

Værket er støttet af Statens Kunstfond og Dansk Komponistforening & KODA Kultur

 


Medvirkende

Eva Fock & Lars KyndeProgram