‘Oldschool Avantgarde’ #4: Intro til Iannis Xenakis

Tag nysgerrige, nye lyttere med i hånden en tur ud på gyngende grund til live-opførelser af skelsættende værker fra musikhistoriens modige frontløbere – fordi avantgarden altid er det nye sort...og kun lidt farlig!

På KLANG hylder vi den ny musik, og forudsætningerne for de gode oplevelser her er først og fremmest mod og nysgerrighed. I hele festivalperioden under KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival 2014 kan du opleve værker af nogle af de største komponister fra det 20. århundrede, opført af Danmarks mest talentfulde unge solister fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

 

IANNIS XENAKIS
FJERDE LEKTION” TIL KONCERTRÆKKEN 'OLDSCHOOL AVANTGARDE'

Kort sagt
Iannis Xenakis (1922-2001) er en græsk-fransk komponist, der også var uddannet civilingeniør og arbejdede som arkitekt. Hans kombination af sine fag har nok været med til at gøre ham kendt for sin – lad os bare sige - matematiske musik: Musik beregnet, sat på formel. Xenakis komponerede en række banebrydende værker for bl.a. orkester (Metastaseis, Jonchaies), slagtøjsensembler (Psappha) og elektronik (Bohor, Taurhiphanie). Han fik en afgørende indflydelse på kommende generationers komponister, dels ved sin forskning og undervisning, men i endnu højere grad p.g.a. de musikalske værkers unikke karakter og kompromisløse æstetik.

 

Baggrund (endnu kortere sagt!)
Iannis Xenakis er født i Rumænien af græske forældre, men fra 1947 bosat i Paris. Han studerede komposition hos bl.a. Olivier Messiaen i Paris, hvor han også indledte et samarbejde med arkitekten le Corbusier.

 

Musikken
Xenakis integrerede musikken i arkitektur og designede musik for eksisterende rum såvel som han designede rum til specifik, eksisterende musik. Han fik desuden afgørende betydning for udviklingen af elektronisk musik og computermusik.

 

I Metastasis for orkester (1953-54) findes den forbindelse af musik og matematik, der er karakteristisk for hans værker: Stykket er en musikalsk transformation af geometriske forestillinger, hvor strygerglissandi anvendes som rette linjer. Han anvendte termen stokastisk musik om en række orkester-, ensemble- og båndkompositioner, hvor detaljerne er underordnet større processer, der styres gennem matematisk sandsynlighedsberegning og informationsteori.

 

Dansk Musik Tidsskrift skriver bl.a. at:
”Xenakis fjernede tiden – både i kompositionsprocessen og som narrativt forløb i værkets tid. I stedet for en fortælling oplever vi hos Xenakis, at han koncentrerer energien om den indre dynamik mellem de forekommende lydfænomener og funderer dem i formaliserede beskrivelser af naturligt forekommende fænomener.”


Læs mere på www.iannis-xenakis.org
Se videoklip og lyt til lydklip med intro på The Guardian her.

 


IANNIS XENAKIS PÅ KLANG 2014


På KLANG kan du opleve et soloslagtøjsværk af Xenakis, der med stor effekt arbejder med minimalt materiale. Instrumentationen består udelukkende af trommer og woodblocks, og lyden er knastør og præcis. Begyndelsen er stram og svingende og danner til at begynde med en art ramme, hvor der bliver hældt mere og mere musikalsk materiale ned i. Spændingen mellem det stramme og det vilde er – som altid – et frugtbart møde hos Xenakis, også i Rebonds.

 

Slagtøjssolist Marciej Swinoga deler her sine tanker om Xenakis og koncerten i aften:

”Written and premiered by Sylvio Gualda, Rebonds has become one of the contemporary works for solo percussionist to be considered classic. In ,,Conversations with Iannis Xenakis'', Xenakis states that he intends all of his pieces ''to be played as written , at the written tempos, with all the written notes'' . This encourages performers to try any and all approaches to the score in an effort to realise what is notated, despite the fact that some sections of this music lies on the edge of technical possibility. One of the challenges to face when working on this piece lies in attempting to be true to the score through experimentation with instrument, stick and mallet choice, setup configuration and score interpretation, given the fact that each person who performs Rebonds will approach these things differently.

Although Xenakis' music is based on mathematical rules of nature, I personally hold the belief that it can as well show human primordial instincts and connections between natural world and human subconscious.”

 

MANDAG DEN 4. JUNI KL. 23:00, FESTIVALCAFÉ, REPUBLIQUES FOYER PÅ ØSTERFÆLLED TORV 37

Iannis Xenakis (GR/FR, 1922-2001)
Rebonds (1988)
Maciej Swinoga – slagtøj

 

Gratis entré ved visning af billet fra koncerten med Defunensemble kl 19.30 eller partoutkort. Ellers entré: 20 kr.